Omezení v dopravě - Archiv

2018 - 2019

 Místo  Popis dopravního omezení Termín omezení

Vimperk, ulice Johnova

úplná uzavírka (Vánoční trhy)

30.11.2019 11:00-18:00 hod

Vimperk, ulice Svornosti a náměstí Svobody

úplná uzavírka (Rozsvícení vánočního stromu)

30.11.2019 10:00-21:00 hod
Vimperk, náměstí Svobody úplná uzavírka (Vimperské peklo)  04.12.2019 15:00-20:00 hod. 
Vimperk, ul. 1.máje – úplná uzavírka

rekonstrukce inženýrských sítí v ul. 1.máje

06.10.2019 20.10.2019
Vimperk, Výškovice - Cejsice – úplná uzavírka

vyřezání a odstranění náletů a křoví okolo komunikace

05.10.2019, 08:00 hod. - 17:00 hod. a 12.10.2019, 08:00 hod. - 17:00 hod.
Vimperk, ul. Sušická, ul. 1. máje
  1. Částečná uzavírka silnice II/145, ulice Sušická – změna dopravního režimu - provoz bude řízen světelnými signály.

  2. Úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku, v úseku od výjezdu z čerpací stanice Robin Oil směrem do centra po křižovatku se silnicí II/145 a části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku, v úseku od křižovatky se silnicí II/145 směrem do centra.
Objízdná trasa vede obousměrně po silnici I/4 na místní komunikaci ulice Nádražní a dále na silnici II/145. Objízdná trasa ve směru od centra města vede po místní komunikaci ulice 1. máje a dále po ulici Nad Stadiónem.
25.08.2019 04.10.2019
Vimperk, ul. Rožmberská, 1.máje, Pivovarská

úplná uzavírka (konání kulturně společenské akce – „Zažít Vimperk jinak“)

od 14.09.2019 05:00 hod. do 15.09.2019 03:00 hod.
Vimperk, ul. nám. Svobody (od křiž.
s ul. Svornosti po křiž. s ul. Zlatá Stezka)

úplná uzavírka (Oslavy 540. let od povýšení na město)

31.08.2019, 06:00 - 24:00 hod.
 Vimperk, ul. Pivovarská stavební práce při realizaci sítě STL plynovodu a vodovodu, před budovou č. p. 59. Provoz bude řízen světelnými signály. 19.08.2019 24.08.2019
 Vimperk, ul. 1. máje prodloužení úplné uzavírky (od výjezdu z ČS Robin Oil směrem do centra po křižovatku se silnicí II/145) 10.08.2019 25.08.2019
 Vimperk, ul. 1. máje úplná uzavírka (od výjezdu z ČS Robin Oil směrem do centra po křižovatku se silnicí II/145 27.05.2019  09.08.2019
Vimperk, ul. Pivovarská a Svornosti ve Vimperku úplná uzavírka (Mezi pivovary) 21.06.2019 (22:00 h.) 23.06.2019 (12:00 h.)
Vimperk, ul. Podzámčí a Zámek ve Vimperku (od křižovatky s ul. Hřbitovní po č. p. 61 a 622) úplná uzavírka (Music festival Rohde & Schwarz) 14.06.2019   10:00 hod. - 15.06.2019   01:00 hod.  
Vimperk, ul. 1.máje, Spojka Pražská - 1.máje, Hřbitovní, Podzámčí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská, Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová úplná a částečná uzavírka (T-Mobile Olympijský běh) 19.06.2019 18:00 - 19:00 hod.
Vimperk, ul. Pivovarská a Svornosti ve Vimperku úplná uzavírka (Mezi pivovary) 21.06.2019 (22:00 h.) – 23.06.2019 (12:00 h.)
Vimperk, ul. Parkoviště u Volyňky úplná uzavírka (Pouťové atrakce) 20.05.2019 03.06.2019
Vimperk, ulice Zámek Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace 01.05.2019 31.05.2019
Vimperk, ul. 1.máje (od výjezdu z ČS Robin Oil směrem na Strakonice v délce cca 100 m) úplná uzavírka (OK Fišerka) 01.04.2019 31.05.2019
Vimperk, ul. Podzámčí a Zámek ve Vimperku (od křižovatky s ul. Hřbitovní po č. p. 61 a 622) úplná uzavírka (Majáles) 18.05.2019 10:00 hod. 19.05.2019 02:00 hod.
Vimperk, ul. 1.máje a Pivovarská (od křiž. s ul. Sadová po křiž. s ul. Kostelní) úplná uzavírka (Vzpomínkový akt - osvobození města) 06.05.2019 15:00 hod.- 15:30 hod
 Vimperk, ul. Svornosti (před čp. 103)  částečná uzavírka (výkop) 18.03.2019    30.03.2019   na max. 2 dny 
Vimperk, ul. Rožmberská, Kaplířova a Pivovarská (park. před čp.3) úplná uzavírka (Vánoční trhy)

01.12.2018

06:00 hod.-13:00 hod.

Vimperk, ul. Svornosti a nám. Svobody úplná uzavírka (Rozsvícení vánočního stromu)

01.12.2018

13:00 hod.-19:00 hod.

Vimperk, ul. Smetanova částečná uzavírka (přechod u Tesca) 31.07.2018-21.12.2018
Vimperk, ul. Svornosti a Pivovarská (parkoviště před Gymnáziem) úplná uzavírka (Koncert k výročí republiky)

28.10.2018           10:00 - 21:30 hod.

Vimperk, ul. Mírová úplná uzavírka (rekonstrukce ulice Mírová – část 1.) 18.04.2018-30.10.2018
Vimperk, ul. Pražská (chodník) úplná uzavírka (přechod pro chodce na silnici I/4) 13.08.2018-31.08.2018
Vimperk, ul. Krátká úplná uzavírka (před čp.210) 06.08.2018-15.08.2018
Vimperk, ul. Zlatá stezka, nám. Svobody, Svornosti, Pivovarská, Podzámčí, Zámek a Purkártova úplná uzavírka (cyklistický závod – Šumavský MTB maraton) 04.08.2018, 12:00 - 15:00 hod.
Vimperk, ul. 1.máje, Spojka Pražská - 1.máje, Hřbitovní, Podzámčí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská, Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová úplná a částečná uzavírka (T-Mobile Olympijský běh)

20.06.2018 18:00 hod. -

19:00 hod.

Vimperk, ul. Parkoviště u Volyňky úplná uzavírka (Vimperská pouť 2018) 26.05.2018 - 04.06.2018
Vimperk, ul. Podzámčí a Zámek úplná uzavírka (Majáles 2018) 19.05.2018, 10:00 hod.- 20.05.2018  02:00 hod.
Vimperk, ul. Spojka Pražská – 1. máje úplná uzavírka (Vimperská pouť 2018) 01.06.2018   15:00 hod. - 03.06.2018 19:00 hod.

2017

 Vimperk, ul. Krátká  úplná uzavírka (stavební práce na čp.210) 05.12.2017  07:00 - 16:00  06.12.2017 07:00 - 16:00
 Vimperk, ulice Kaplířova, Rožmberská, Svornosti a část náměstí Svobody  úplná uzavírka - konání vánočních trhů a rozsvícení stromu 02.12.2017  9:00 – 19:00
 Vimperk, ul. Zámek  úplná uzavírka (prodloužení STL plynovodu) 16.10.2017
-
30.11.2017 
 Vimperk, ul. Kaplířova  částečná uzavírka (oprava kanalizace před čp.65) 04.11.2017
-
05.11.2017
 Vimperk, ul. Krátká  částečná uzavírka (stavební práce na čp.210) 20.10.2017
-
25.10.2017
 Vimperk, ul. Hřbitovní  úplná uzavírka (oprava povrchu vozovky) 25.09.2017
-
27.09.2017
 Vimperk, ul. Rožmberská, 1.máje, Pivovarská  úplná uzavírka (konání kulturně společenské akce – „Zažít Vimperk jinak“ 16.09.2017 06:00 - 17.09.2017 03:00 
 Vimperk, ul. 1.máje, Spojka Pražská – 1.máje, Hřbitovní, Podzámčí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská, Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová  úplná a částečná uzavírka (běžecký závod „T-Mobile Olympijský běh“) 21.06.2017 18:00 - 19:00 hod.
Vimperk - 1. máje a Hřbitovní   úplná uzavírka v úseku mezi křižovatkami ulice 1. máje – Johnova a 1. máje - Sadová z důvodu "návštěvy prezidenta" 13.06.2017  14:00 - 17:00
Vimperk -ul. Pivovarská, Svornosti  úplná uzavírka v úseku mezi Kavárnou Ve Skále a Cukrárnou Pod Zámkem z důvodu konání slavnosti „Mezi pivovary“ 16.06.2017 – 22:00 hod. do 18.06.2017 – 12:00
Vimperk, ul. Podzámčí a Zámek  úplná uzavírka v prostoru bývalého letního kina z důvodu konání kulturní akce Majáles 20.05.2017  10:00 hod. - 21.05.2017  03:00
Vimperk, ul. Nádražní  úplná uzavírka (dokončení ul. Nádražní - část stavby okružní křižovatky na silnici II/145 - LIDL, PENNY) 13.03.2017 - 02.06.2017
Vimperk, ul. Karoliny Světlé částečná uzavírka (svěcení kapličky) 27.04.2017 9:00 - 11:30
Vimperk, ul. Družstevní částečná uzavírka (uložení potrubí vodovodní a kanalizační přípojky) 24.04.2017 - 30.04.2017

2016

Vimperk, ul. Svornosti, nám.Svobody úplná uzavírka (Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu) 26. 11. 2016 9:00 - 20:00 hod.
Vimperk, ul. Nádražní úplná uzavírka (stavba okružní křižovatky na silnici II/145 - LIDL, PENNY) 11.11.2016 - 23.12.2016
Vimperk, ul. Sklářská úplná uzavírka (stavba okružní křižovatky na silnici II/145 - LIDL, PENNY) 26.10.2016 - 11.11.2016
Vimperk - Nádražní a Sklářská úplná a částečná uzavírka (stavba okružní křižovatky na silnici II/145 - LIDL, PENNY) 01.10.2016 - 31.10.2016
Vimperk -  Nádražní částečná uzavírka (rekonstrukce kanalizace a vodovodu) 05.09.2016 - 21.10.2016
Vimperk – Nádražní úplná uzavírka (stavba okružní křižovatky na silnici II/145 - LIDL, PENNY) 11.04.2016 - 30.09.2016
Vimperk, Karolíny Světlé úplná uzavírka (rekonstrukce železničního přejezdu 12.09.2016 - 16.09.2016.
Vimperk – náměstí Svobody, před č.p. 44 částečná uzavírka (lešení) 08.08.2016 - 31.8.2016
Vimperk – Nádražní částečná uzavírka (rekonstrukce kanalizace) 25.07.2016 - 02.09.2016
Vimperk – Hřbitovní částečná uzavírka (lešení) 12.7.2016 - 12.8.2016
Vimperk – Pivovarská č.p. 60 částečná uzavírka (kontejner) 11.7.2016 - 12.8.2016
Vimperk – Pivovarská částečná uzavírka (stavba chodníku) 16.05.2016 - 31.08.2016
Vimperk – Zlatá stezka, nám. Svobody, Svornosti, Kostelní, Pivovarská, Podzámčí, Zámek a Purkártova úplná krátkodobá uzavírka (průjezd cyklistického závodu Šumavský MTB maraton) 30.07.2016 12:00 hod. - 15:00 hod.
Vimperk, ul. Parkoviště u Volyňky a ul. Spojka Pražská-1. máje úplná uzavírka (pouť)

27.05.2016 od 15:00 hod - 29.05.2016 do 19:00 hod.

Vimperk, ulice Podzámčí ve Vimperku úplná uzavírka (ulice spojující ulici Podzámčí a Hřbitovní a ulice spojující ulici Podzámčí a Purkártova ve Vimperku) z důvodu pořádání slavnosti „Majáles“ v areálu bývalého letního kina ve Vimperku 14.05.2016 10:00 – 15.05.2016 01:00

2015

Vimperk, ul. Rožmberská, Kaplířova a Pasovská vánoční trhy 28.11.2015
6:00 – 14:00 hod.
Vimperk, ul. Svornosti, Kostelní, Steinbrenerova a náměstí Svobody rozsvícení vánočního stromu 28.11.2015
14:00 – 19:00 hod.
Vimperk, ul. Sadová zábor části chodníku před budovou na p.p.č. 69/1 k.ú. Vimperk – dolní část budovy – cca 20 m (umístění lešení) 22.11.2015
 Vimperk, ul. Sadová zábor části chodníku před budovou na p.p.č. 69/1 k.ú. Vimperk (umístění lešení 21.10.2015 – 15.11.2015
Vimperk, ul.Purkártova a Hřbitovní uzavírka částí místních komunikací (kácení dřevin) 01.10.2015 – 23.10.2015 vždy v pracovní dny 7:00 – 17:00 hod.
Vimperk, náměstí Svobody zábor části chodníku před čp. 37 (umístění lešení, stav.materiálu, suti) 02.09.2015 – 10.09.2015
Vimperk, náměstí Svobody, Steinbrenerova uzavírka části komunikací od dolní kašny po čp. 48 (cyklistický závod) 05.09.2015 17:00 hod. – 06.09.2015 18:00 hod.
Vimperk, náměstí Svobody, Brantlova, Zlatá stezka (severní část), Pivovarská (část parkoviště), Svornosti, Kostelní, Na Baště, Inocencova, Brantlův dvůr a Výhledy uzavírka části komunikací (cyklistický závod) 06.09.2015
09:30 – 16:00 hod.
Vimperk, Nádražní zábor části chodníku před čp. 234 (umístění lešení, stav.materiálu, suti) 17. 08. 2015 – 27.08.2015
Vimperk, Nad Stadionem částečná uzavírka (zřízení osvětlení přechodu pro chodce) 03.08.2015 – 15.08.2015
Vimperk, Zlatá stezka, nám. Svobody, Svornosti, Pivovarská, Podzámčí, Zámek, Purkártova a Brantlův Dvůr úplná krátkodobá uzavírka (průjezd cyklistického závodu Šumavský MTB maraton) 01.08.2015
12:00 - 15:00 hod.
Vimperk, Smetanova zábor části parkovací plochy (umístění kontejneru na stavební odpad – pod tělocvičnou ZŠ Smetanova) 07.04.2015 – 31.07.2015
Vimperk, náměstí Svobody zábor části místní komunikace (umístění lešení a zařízení staveniště u zvonice) 05.06.2015 – 31.07.2015
Vimperk, Pivovarská zábor části parkovací plochy (parkovací stání před čp. 3 – Setkání dřevosochařů) 29.07.2015
13:00 - 18:00 hod.