Jak si vyřídit

Řidičské průkazy, výpisy

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)

Výměna řidičského průkazu

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Registrace vozidel 

Oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití

Poškození tabulky s přidělenou registrační značkou

Rezervace nebo přidělení "registrační značky na přání"

Vydání registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu

Vydání tabulky s přidělenou registrační značkou k umístění na nosné zařízení ("nosiče kol")

Výdej dat z registru vozidel - výpis

Vyřazení silničního vozidla z provozu ("dočasné - dříve tzv. depozit")

Zánik silničního vozidla ("trvalé vyřazení vozidla")

Zápis vozidla do registru vozidel (první registrace vozidla dosud nezapsaného v registru vozidel)

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození dokladů silničního vozidla