Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)

Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel platného řidičského průkazu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě musíte předložit: žádost o vydání MŘP, doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu průkazovou fotografii 35x45mm.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový mezinárodní řidičský průkaz bude vystaven zpravidla na počkání.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz?

Při cestování automobilem po Evropě jsou ve všech státech EU platné české řidičské průkazy vzoru EVROPSKÉ UNIE.

Pro cesty do ostatních zemí Evropy bývá řidičům doporučováno, aby si nechali vystavit mezinárodní řidičský průkaz podle Vídeňské úmluvy (Vídeň 1968).

Pro ostatní země se vydává zpravidla mezinárodní řidičský průkaz podle Ženevské úmluvy (Ženeva 1949).

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy