Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Základní informace k životní situaci

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu údajů musíte oznámit na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Od 01.07.2018 se nemusí měnit řidičský průkaz, pokud dojde ke změně pobytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: průkaz totožnosti, dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, v případě podání žádosti o mezinárodní řidičský průkaz vezměte s sebou jednu dokladovou fotografii 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek při změně údajů v řidičském průkazu činní 200 Kč. V případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu je správní poplatek 700 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč.

Nový mezinárodní řidičský průkaz Vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání) za správní poplatek ve výši 50 Kč. 

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě