Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z bodového hodnocení. Od 01.01.2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení, doklad totožnosti, případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 15 Kč za první stranu, za každou další započatou stranu pak 5 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení. Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy