Datum stránky: 24.6.2019

Důležité upozornění

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje občany na výrazné omezení provozu odbavovacích míst pro registraci vozidel v letních měsících, a to z provozních důvodů, proto bude vždy odbaven pouze omezený počet žadatelů. Podání žádosti již není vázáno na trvalý pobyt žadatele, proto své žádosti můžete podávat u registračního místa jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.


Děkujeme za pochopení

Bc. Lenka Černá,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství