Omezení v dopravě - Vimperk

Platná omezení

 Místo

 Popis dopravního omezení

Termín omezení
Vimperk, ul. Rožmberská, 1.máje, Pivovarská

úplná uzavírka (konání kulturně společenské akce – „Zažít Vimperk jinak“)

od 14.09.2019 05:00 hod. do 15.09.2019 03:00 hod.
Vimperk, ul. Sušická, ul. 1. máje
  1. Částečná uzavírka silnice II/145, ulice Sušická – změna dopravního režimu - provoz bude řízen světelnými signály.

  2. Úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku, v úseku od výjezdu z čerpací stanice Robin Oil směrem do centra po křižovatku se silnicí II/145 a části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku, v úseku od křižovatky se silnicí II/145 směrem do centra.
Objízdná trasa vede obousměrně po silnici I/4 na místní komunikaci ulice Nádražní a dále na silnici II/145. Objízdná trasa ve směru od centra města vede po místní komunikaci ulice 1. máje a dále po ulici Nad Stadiónem.
25.08.2019 04.10.2019

Archiv