Tiskopisy / Formuláře

Formulář pro žadatele ZTP - vyhrazené parkování DOC / PDF
Ohlášení stavby DOC / PDF
Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace; Žádost o povolení připojení nemovitosti DOC / PDF
Žádost o úplnou (částečnou) uzavírku DOC / PDF
Žádost o povolení výjimky z místní ( přechodné ) úpravy provozu na místních komunikacích podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů DOC / PDF
Žádost o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb DOC / PDF
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst.6) písm g) ( výjimečné užití místní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost DOC / PDF
Žádost o stavební povolení DOC / PDF
Žádost o přijetí k výuce a výcviku DOC / PDF
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel PDF
Žádost o stanovení úpravy provozu podle 77 odst 1 písm c) zákona 361-2000 DOC / PDF
Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC / PDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC / PDF
Žádost o vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) DOC / PDF

Taxislužba

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby DOC / PDF
Žádost o zařazení vozidla do Evidence vozidel taxislužby DOC / PDF
Žádost o vyjmutí vozidla taxislužby z evidence DOC / PDF

Registr vozidel

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou PDF
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel PDF
Žádost o přidělení registrační značky na přání PDF
Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla PDF
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou PDF
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz PDF
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla PDF
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel PDF
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel PDF
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla PDF