Datum stránky: 12.6.2014

Upozornění řidičům - změna místní úpravy provozu v ulicích Jiráskova a B. Němcové ve Vimperku

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje řidiče na změnu dopravního značení v ulicích Jiráskova, B. Němcové a v přilehlých ulicích.

V ulicích Jiráskova a B. Němcové ve Vimperku bude v měsíci červnu trvale zřízen jednosměrný provoz ve směru od ulice Hřbitovní.

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti města Vimperk, dne 06.11.2013 stanovil změnu místní úpravy provozu na uvedených místních komunikacích. Žádosti předcházelo schválení změny dopravní komisí a souhlas se změnou od příslušného orgánu Policie ČR. V souladu se zákonem bylo veřejnosti umožněno se po dobu 30 dnů ke změně dopravního značení vyjádřit. Ve stanovené době se k řízení nikdo nepřipojil a nebyly vzneseny žádné námitky.    

Cílem uvedené změny je zklidnění provozu motorových vozidel a umožnění parkování vozidel na uvedených komunikacích.

 

Lenka Černá, vedoucí odboru dopravy a SH